بنزین ۳ تومانی، نداری مردم و دولت بیخیال! حال ناخوش مردم رو ببینید…

(بازدید ۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به