حال و روز قاسم! خانه چهره ماندگار ادبیات خوزستان غرق در فاضلاب؛اهواز زیر آب رفت!

(بازدید ۱۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به