دمای ۷۰ درجه در خوزستان!!

از مشکلات آب و فاضلاب اهواز گرفته تا کمیسیون انرژی مجلس 

(بازدید ۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به