از زمان ابتلا به ویروس کرونا هر روز دقیقاً چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟

آنچه باید در مورد کرونا بدانید از زمان ابتلا به ویروس کرونا هر روز دقیقاً چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟ لانی و سرفه خشک هم داشته باشد. عده ی کمی از بیماران ممکن است یک تا دو روز اول دچار اسهال یا حالت تهوع شوند. روز پنجم: ممکن است نفس کشیدن برای بیمار سخت شود […]