دکتر منوچهر دادگرنژاد با اشاره به تامین شیرخشک مورد نیاز از دو مسیر تولید داخل و واردات، گفت: تولیدکنندگان داخلی شیرخشک با تمام ظرفیت در حال تامین بازار هستند و تولیدات آنها روزانه در سطح کشور توزیع می‌شود.

وفور شیرخشک در کشور؛ بزودی

وی همچنین تاکید کرد: به دنبال رفع مشکلات ارزی، جهت واردات فوریتی این محصول نیز فراخوان داده شده است و در مجموع در پی اقدامات انجام شده، در هفته‌های آتی شاهد وفور این محصول در کشور خواهیم بود.

جلوگیری از قاچاق معکوس با ثبت در سامانه تیتک

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو همچنین به الزام ارایه شیرخشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: به جهت حمایت از مصرف کننده، به شیرخشک‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین به دلیل اختلاف قیمت موجود، احتمال خروج شیرخشک‌ها از زنجیره و قاچاق معکوس آن و یا استفاده در مصارف دیگر نظیر شیرینی‌ فروشی‌ها و … وجود داشت. به همین دلیل ارایه این محصول با کدملی و تاریخ تولد نوزاد و ثبت در سامانه تی‌تک از ۲۰ مهرماه الزام‌آور شد تا طول زنجیره تامین تا مصرف قابل رصد باشد.

وی در همین راستا تاکید کرد: بنابراین از ۲۰مهرماه داروخانه‌ها موظفند کد ملی نوزادان را ثبت کنند در غیر این صورت طبق قانون برخورد می‌شود. ثبت سامانه‌ای شیرخشک‌ها ضمن آنکه کمک می‌کند تا این محصول از زنجیره تامین خارج نشود و به دست مصرف کننده واقعی برسد، در عین حال میزان نیاز کشور به صورت واقعی را مشخص می‌کند و به این ترتیب می‌توان بر اساس آن سیاست‌گذاری کرد.

دادگرنژاد تاکید کرد: بنابراین با توجه به برنامه‌ریزی‌های