رئیس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت با اشاره به ادغام بیماریابی هپاتیت در نظام شبکه بهداشتی کشور از سال گذشته، گفت: «تشخیص» بیماری ذیل شبکه بهداشتی برای همه افراد جامعه رایگان است و «درمان» نیز برای پنج گروه خاص به شکل رایگان انجام می‌شود.

دکتر رشید رمضانی با اشاره به شعار روز جهانی هپاتیت سال جاری مبنی بر “تنها یک کبد برای زندگی انسان است”، گفت: در سطح جهان ۳۵۴ میلیون مورد مبتلا به هپاتیت B و C داریم که از این تعداد ۲۹۶ میلیون نفر مربوط به هپاتیت مزمن B و ۵۸ میلیون نفر هم آلوده به هپاتیت مزمن C هستند. مناطق جهان به چند دسته منطقه با شیوع بالا، متوسط و پایین هپاتیت تقسیم می‌شوند و ایران در منطقه شیوع پایین بیماری قرار دارد. این درحالی است که در کشورهای منطقه اِمرو میزان شیوع هپاتیت بالا است اما ما در شرایط شیوع پایین هپاتیت B و C قرار داریم.

شیوع پایین هپاتیت در جمعیت عامه کشور

وی درباره وضعیت شیوع هپاتیت B و C در کشور، بیان کرد: شیوع هپاتیت B در جمعیت عامه کشور تقریبا یک درصد و شیوع هپاتیت C حدود نیم درصد در جمعیت عامه است؛ بنابراین شیوع هپاتیت در جمعیت عامه بسیار پایین است.

بیش از ۱۸۵هزار مبتلا به هپاتیت C در ایران

رمضانی افزود: بروز هپاتیت B و C در ایران در جمعیت خاصی مانند معتادان تزریقی رواج دارد که در این جمعیت، ۳۰ تا ۳۵ درصد آلوده به هپاتیت C هستند. از طرفی پس از ۳ دوره بررسی هپاتیت B و C در زندان‌های کشور متوجه شدیم میزان شیوع هپاتیت C به میزان ۵.۹ درصد و هپاتیت B حدودا ۲ درصد است. گروه دیگر که دارای رفتارهای پرخطر جنسی هستند نیز در معرض ابتلا به هپاتیت B و C هستند؛ به طوری که هفت درصد این افراد مبتلا به هپاتیت C هستند. در واقع بالغ بر ۱۸۵ هزار مبتلا به هپاتیت C در کشور داریم.

ادغام بیماریابی هپاتیت در نظام شبکه بهداشتی کشور

او با اشاره به اینکه ایران متعهد به حذف هپاتیت تا سال ۲۰۳۰ شده است، اظهار کرد: در این زمینه حتی برنامه کشوری نوشته شده است و توانستیم از دی ماه سال قبل غربالگری و شناسایی بیماری هپاتیت را در نظام شبکه بهداشتی کشور ادغام کنیم که سبب افزایش توجهات به هپاتیت B و C و افزایش بیماریابی خواهد شد. در این راستا از بهورز تا پزشک هر یک شرح وظیفه مشخص خود را دارند.