گزارش ها38 ویدیوها

وقتی ۳ هفته تلاش حافظی عضو نظام‌ پزشکی تهران نتیجه می دهد؛ ستاد کل نیروهای مسلح ریاست ستاد مبارزه با کرونا را بر عهده گرفت

بعد از انتقادهای فراوان به عملکرد وزارت بهداشت در مقابله با کرونا دکتر رحمت‌اله حافظی پزشک و عضو نظام‌ پزشکی تهران سه هفته پیش طی درخواستی واگذاری ستاد مبارزه با کرونا به ستاد کل نیروهای مسلح را خواسته بود. وی با اشاره به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین سطح تصمیم گیری را دارد، گفته […]