پاسبان فرهنگ

- قسمت 11
ز فردوسی اکنون سخن یادگیر / سخن های پاکیزه و دلپذیر در این قسمت از ویژه برنامه درس هایی از شاهنامه به شما کوتاه خواهیم گفت؛ فردوسی از چه سخن می گوید.
فصل ۱
قسمت ۱ - ستایش و نیایش پروردگار
قسمت 2 - عشق، خردورزی و مردم داری
قسمت 6 - شاهنامه نمایشنامه بزرگ
قسمت 7 - شاهنامه و تهاجم فرهنگی

دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد!

افزودن دیدگاه جدید