پرداخت خسارت خشکسالی به مردم

- قسمت 14
پرداخت خسارت خشکسالی به مردم در زمان بحران ز فردوسی اکنون سخن یادگیر / سخن های پاکیزه و دلپذیر ببینید هزار سال پیش به چه زیبایی فردوسی بزرگ به دولت ها درس مردم داری در بحران رو یاد میده و وظایف دولت به وقت بحران رو گوشزد میکنه ...! در برهه ای که دولت ها از پرداخت خسارت خشکسالی به کشاورز سر باز می زنند و هر اتفاقی برای هر کسب و کاری بیفتد مالیات را باید بپردازد، باید سر تعظیم فرود آورد برای خرد و اندیشه فردوسی بزرگ که اینگونه به ما درس مطالبه گری و حق طلبی می دهد.
فصل ۱
قسمت ۱ - ستایش و نیایش پروردگار
قسمت 2 - عشق، خردورزی و مردم داری
قسمت 6 - شاهنامه نمایشنامه بزرگ
قسمت 7 - شاهنامه و تهاجم فرهنگی

دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد!

افزودن دیدگاه جدید