مرد باش

- قسمت 9
ز فردوسی اکنون سخ یادگیر / سخن های پاکیزه و دلپذیر در این قسمت از زبان حکیم فردوسی بزرگ به ارزش و جایگاه تلاش کردن و درست زندگی کردن می پردازیم البته فردوسی بزرگ به درستی تاکید می کند این تلاش باید بر مبنای داد و راد و مردانگی باشد...!
فصل ۱
قسمت ۱ - ستایش و نیایش پروردگار
قسمت 2 - عشق، خردورزی و مردم داری
قسمت 6 - شاهنامه نمایشنامه بزرگ
قسمت 7 - شاهنامه و تهاجم فرهنگی

دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد!

افزودن دیدگاه جدید