10 دیو

- قسمت 10
ز فردوسی اکنون سخن یادگیر / سخن های پاکیزه و دلپذیر در این قسمت از زبان حکیم فردوسی بزرگ به نبرد همیشگی راستی و دروغ، زشتی و زیبایی، سپیدی و سیاهی خواهیم پرداخت و اینکه چگونه فردوسی بزرگ از ده خصلت انسانی به نام دیو یاد می کند و به نیکی و با بیانی شیوا توصیه می کند که انسان از این ده دیو دوری جوید.
فصل ۱
قسمت ۱ - ستایش و نیایش پروردگار
قسمت 2 - عشق، خردورزی و مردم داری
قسمت 6 - شاهنامه نمایشنامه بزرگ
قسمت 7 - شاهنامه و تهاجم فرهنگی

دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد!

افزودن دیدگاه جدید