مقتدایی راست گفت؛ سهم خواهی خوزستانی های مقیم تهران تمامی ندارد

چندی پیش بود که دکتر مقتدایی استاندار سابق خوزستان در برنامه «هم گفت» از موضوع مهمی پرده بر داشت: برخی خوزستانی های مرکز نشین عامل عدم توسعه استان هستند. آنها از منافع خوزستان در مرکز بهره برده، هیچ توجه ای به استان ندارند اما بر مدیریت استان سایه افکنده اند.   گذشت تا اینکه عباس […]

با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ عباس پاپی‌زاده، رئیس سازمان امور عشایر ایران شد

عباس پاپی‌زاده بالنگان در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد. به گزارش تی بین، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس پاپی‌زاده بالنگان در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد ماده 6 اساسنامه سازمان به موجب این حکم به سمت رییس سازمان عشایر ایران منصوب می شوید. انتظار است با اتکا به خداوند متعال و هماهنگی وهمکاری با سایر معاونین وزیر و رؤسای سازمان‌های ستادی و استانی و با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان دربهبود شاخص‌های توسعه  و شرایط زیست محیطی جوامع عشایری و ساماندهی امور گام‌های مؤثر بردارید.» گفتنی است؛ عباس پاپی زاده نمایندگی دو دوره مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس اول و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده ایران در کمیته توسعه پایدار و امور تجاری بین المجالس جهانی را در […]