بازداشت و بازخواست 30مدیر خوزستانی

خروجی سفر رییس سازمان بازرسی کل کشور برای خوزستان را در یک دقیقه گزارش تی بین ببینید

عامل بدبختی خوزستان

پای بانک ها روی خرخره تولید استاندار خوزستان ورود کند.مصادره پشت مصادره.تعطیلی پشت تعطیلی،فرجام نافرجام تولید کنندگان خوزستانی گزارش جنجالی تی بین از مصادره کارخانجات توسط بانک ها در خوزستان

شهر در آب”شهرداری در خواب

وضعیت اهواز در حالی بحرانیست که هیچ یک از مدیران شهری از جمله شهردار و مدیرعامل آبفا اهواز و… در سکوت کامل به سر می برند و هیچ واکنشی تاکنون نسبت به این فاجعه نداشته اند.هرچند احتمالا پوتین به پا در حال مثلا رفع بحران آبگرفتگی هستند اما باید به آن ها گفت :شما که […]

غیزانیه؟عوارض نگیرید…..

جالبه بدونید مردم بخش غیزانیه اهواز خودشون جاده های خاکی دارن اما برای ورود به اهواز باید پول عوارض آزادراه خلیج فارس رو بپردازن….