کرونا آینده جدیدی را برای انسان‌ها می‌سازد

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: بحران کرونا رخدادی جهانی است که اقدامات مختلفی را از سوی کشورهای گوناگون جهان به دنبال داشته است و آینده جدیدی را برای ما خواهد ساخت. به گزارش روز شنبه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، امیر هوشنگ حیدری در دومین نشست‌ آنلاین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار داشت: اگرچه […]