پاپی زاده گزینه اصلی استانداری خوزستان

به گزارش تی بین به نقل از یک منبع موثق، عباس پاپی زاده که نمایندگی مردم دزفول در مجلس نهم و دهم شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد گزینه اصلی مطرح شده برای استانداری خوزستان است. نزدیکی به منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی در خوزستان و ارتباط موثر با دولت که توانسته کارنامه موفق […]