روابط عمومی

شهر در آب”شهرداری در خواب

وضعیت اهواز در حالی بحرانیست که هیچ یک از مدیران شهری از جمله شهردار و مدیرعامل آبفا اهواز و… در سکوت کامل به سر می برند و هیچ واکنشی تاکنون نسبت به این فاجعه نداشته اند.هرچند احتمالا پوتین به پا در حال مثلا رفع بحران آبگرفتگی هستند اما باید به آن ها گفت :شما که […]

کنکور یارانه در مجلس

بنظرتون چقدر فکر کردن تا این طرح به ذهنشون رسیده که از مردمی که به یارانه ناچیز محتاجن آزمون ((وسع)) بگیرن؟

بورس چون لبو…..

رشد شاخص فروش لبو در ایران بالاتر از بورس پارادوکس ویژه برنامه طنز تی بین قسمت اول این برنامه را تماشا کنید