زاینده رود 1100 سال پیش

سند بسیار مهم!

انتشار سندی مهم از ۱۱۰۰ سال پیش که اثبات می کند زاینده رود فصلی بوده کارون در حال خشک شدن است، چشمه های هزاران ساله کوهرنگ امسال برای نخستین بار در طول تاریخ خشک شدند بعد عده ای در اصفهان تجمع می کنند و بی توجه به همه چیز خواسته و مطالبه اصلی خود جاری شدن دائمی آب زاینده رود عنوان می کنند. همه رسانه های ملی و میلی و استانی و مسولان ملی و میلی نیز گوش به فرمان هرچه خواستند چشم کنان قربان صدقه شان می روند. این فیلم هایی که در آنجا بازی شده آگاهیم سناریوی آن کجا نوشته شده است، بس کنید. این سند را که مربوط به ۱۱۰۰ سال پیش است و استناد به یک نویسنده مشهور اصفهانی هم کرده ایم منتشر کردیم تا زین پس شعارهای پوچ و بی منطق سر ندهید. منتظر گزارش های دیگر و اسناد دیگر هم باشید. برای همه خوزستانی ها ارسال شود

دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد!

افزودن دیدگاه جدید