بیماری های لاعلاج گزش سگ ها

حتما این مصاحبه رو ببینید بیماری های لاعلاجی که از گزش سگ ها به انسان منتقل می شوند. سالانه چند هزار نفر در خوزستان مورد گزش سگ های ولگرد قرار میگیرند. به گزارش تی بین معضل افزایش سگ های ولگرد به یکی از معضلات در شهرستان اهواز تبدیل شده‌ که نیاز است سازمان پسماند شهرداری اهواز به این مهم توجه ویژه کند. این فیلم را برای دوستانتان بفرستید تا آن ها هم نسبت به این موضوع آگاه شوند
درس های از شاهنامه
03:44
قسمت ۱ ستایش و نیایش پروردگار
01:00
قسمت 2 عشق، خردورزی و مردم داری
01:45
قسمت ۳ حرمت پدر و مادر
02:15
قسمت 4 داد و دادگستری
01:00
قسمت 6 شاهنامه نمایشنامه بزرگ
قصه خوانی
07:53
قسمت ۱ کتاب صوتی دوتا لاک پشت تنها
10:31
قسمت ۲ کتاب صوتی کرم سه نقطه
18:55
قسمت ۳ کتاب صوتی قصه‌ی عمونوروز و خاله نوبهار
12:01
قسمت ۴ کتاب صوتی گل اومد بهار اومد
08:34
قسمت ۵ کتاب صوتی ماهی‌گیر و بهار
08:22
قسمت ۶ کتاب صوتی بود و بود و بود… (۲)
پادکست ها
00:38
قسمت ۱ در فواید خاموشی
00:45
قسمت دوم در آداب صحبت
00:58
قسمت ۳ در فضیلت قناعت
00:47
قسمت 4 در فضیلت قناعت2
00:22
قسمت 5 در اخلاق درویشان